LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 26/7 ĐẾN 01/8/2021

Thứ hai 26/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công..

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 27/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 28/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 29/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 30/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 31/7:

  • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 01/8:

  • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *