LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 19/7 ĐẾN 25/7/2021

Thứ hai 19/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công..

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 20/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 21/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 22/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 23/7: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 24/7:

  • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 25/7:

  • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *