LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 03/4 ĐẾN 09/4/2023

Thứ hai 03/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Sảnh I nhà A + Đầu hồi nhà A: Tập kết đồ dàn dựng Hội chợ Vietnam Expo 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, PCCC, xe ôtô vào hàng cả đêm).

Sáng: P212: 9h00 Giao ban Ban giám đốc với Trưởng, Phó phòng và Tổ trưởng chuyên môn.

– P212: 10h00 Họp Đảng ủy bộ phận mở rộng (Mời các đồng chí trong Ban giám đốc, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ dự).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 04/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Sảnh I nhà A + Đầu hồi nhà A: Tập kết đồ dàn dựng Hội chợ Vietnam Expo 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, PCCC, xe ô tô vào hàng cả đêm, Sảnh I vào hàng đến 22h30).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 05/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Sảnh I nhà A + Đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h30 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam – VIETNAM EXPO 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

Sáng: Sảnh II: 08h00 Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 32 – VIETNAM EXPO 2023 (Y/c: Trang trí trên màn Led, điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, âm thanh bục, bàn ghế kê theo maket, giải khát giữa giờ, 03 bàn phát tài liệu, PK307, trông xe­­ không thu tiền đại biểu VIP).

– Hội trường nhỏ: Các công việc chuẩn bị và kiểm tra hội trường phục vụ Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam.

Chiều: Hội trường nhỏ: 13h30 – 17h00 Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, hội trường kê 150 ghế có dãy bàn đầu phủ khăn đỏ, kê 4 ghế + 01 bàn của P307 lên trên sân khấu, 03 bàn phát tài liệu, giải khát giữa giờ, trông xe thu tiền).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 06/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Sảnh I nhà A + Đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h30 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam – VIETNAM EXPO 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

Sáng: Hội trường nhỏ: 08h00 – 12h00 Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, hội trường kê 100 ghế có dãy bàn đầu phủ khăn đỏ, kê 4 ghế + 01 bàn của P307 lên trên sân khấu, 03 bàn phát tài liệu, giải khát giữa giờ, trông xe thu tiền).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 07/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Sảnh I nhà A + Đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h30 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam – VIETNAM EXPO 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

Chiều: Hội trường nhỏ: 13h30 – 17h00 Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, hội trường kê 100 ghế có dãy bàn đầu phủ khăn đỏ, kê 4 ghế + 01 bàn của P307 lên trên sân khấu, 03 bàn phát tài liệu, giải khát giữa giờ, trông xe thu tiền).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 08/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Sảnh I nhà A + Đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h30 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam – VIETNAM EXPO 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc hội chợ BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ôtô ra hàng cả đêm, Sảnh I tháo dỡ qua đêm.

Trực từ 8h00 – 12h00: Đ/c Anh Tuấn  l Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Dương Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh – PGĐ

Chủ nhật 09/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Sảnh I nhà A + Đầu hồi nhà A: BTC thu dọn và tháo dỡ (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô ra hàng cả đêm).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun nước bể cảnh).

Trực từ 8h00 – 12h00: Đ/c Trường              Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *