LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 10/4 ĐẾN 16/4/2023

Thứ hai 10/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: Tập kết đồ dàn dựng Hội chợ Du lịch 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sáng: P212: 09h00 Giao ban Ban giám đốc với Trưởng, Phó phòng chuyên môn.

Chiều: P212: 14h30 Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố làm việc với Ban giám đốc Cung Văn hóa về Dự án “Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đồng bộ Cung Văn hóa (Mời các đồng chí trong Ban giám đốc dự).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 11/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: Dàn dựng Hội chợ Du lịch 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 12/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: Dàn dựng Hội chợ Du lịch 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 13/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: 08h00 Khai mạc Hội chợ Du lịch 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khai mạc Hội chợ mở cửa đến 18h00.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 14/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: 08h00 – 18h00 Hội chợ Du lịch 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 15/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: 08h00 – 18h00 Hội chợ Du lịch 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

Trực từ 8h00 – 12h00: Đ/c Trường          Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Nam

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh – Phó giám đốc

Chủ nhật 16/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: 08h00 – 18h00 Hội chợ Du lịch 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc hội chợ BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

Trực từ 8h00 – 12h00: Đ/c Long               Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Anh Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Tuấn Anh – Giám đốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *