LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 09/12 ĐẾN 15/12/2019

Thứ hai 09/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng I + Phòng II: Dàn dựng Hội chợ Thời trang VEFAC 2019 (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: P.212: 08h00 – 08h30 Khám sức khỏe bổ sung cho CBVC chưa tham gia – Đề nghị không ăn sáng.
 • 212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.
 • 212: 10h00 Kiểm điểm cá nhân năm 2019 đối với các đ/c trong BGĐ (Mời các đ/c Trưởng, Phó phòng, BTVCĐ, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB dự).
 • Chiều:212: 14h00 Họp Đảng ủy bộ phận (Kiểm điểm tập thể BCHĐBBP, Các đ/c trong BCHĐBBP và phân loại chi bộ, Đảng viên năm 2019).

Thứ ba 10/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng I + Phòng II: Dàn dựng Hội chợ Thời trang VEFAC 2019 (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ tư 11/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng I + Phòng II: Dàn dựng Hội chợ Thời trang VEFAC 2019 (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Ánh

Thứ năm 12/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng I + Phòng II: 08h30 Khai mạc Hội chợ Thời trang VEFAC 2019 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, triển lãm mở cửa đến 21h30.
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Chiều:212: 14h00 Bác sĩ đọc và tư vấn kết quả khám sức khỏe của CBVC – CVH.
 • Trực từ 16h30 – 19h00: Đ/c Hà; Trực từ 19h00 – Kết thúc: Dũng

Thứ sáu 13/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng I + Phòng II: 08h30 – 21h30 Hội chợ Thời trang VEFAC 2019 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Trực từ 16h30 – 19h00: Đ/c Yến; Trực từ 19h00 – Kết thúc: Long

Thứ bảy 14/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng I + Phòng II: 08h30 – 21h30 Hội chợ Thời trang VEFAC 2019 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).
 • Sáng: HTNhỏ: 08h00 CLB Tin tức và đời sống (Y/c: Điện, chạy lạnh thông gió, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, 04 mic, đầu CD + USB + đường line đàn, HT kê 180 ghế có dãy bàn đầu, nước đại trà, trông xe thu tiền).

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Thủy; Trực từ 12h00 – 16h30: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Đức

Chủ nhật 15/12:

 • Cả ngày: Nhà TL Phòng I + Phòng II: 08h30 – 21h30 Hội chợ Thời trang VEFAC 2019 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc hội chợ, BTC thu dọn và vệ sinh mặt bằng, xe ô tô ra hàng cả đêm.
 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Phượng; Trực từ 12h00 – 16h30: Đ/c Dương Tuấn

 Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Trường                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *