Lịch hội nghị, hội thảo tháng 12/2019

  1. Sáng 14/12: CLB Tin tức
  2. Sáng 17/12: Hội nghị tổng kết công tác PTĐV và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
  3. Sáng 19/12: Hội nghị BCH LĐLĐ mở rộng lần thứ 9.
  4. Sáng 24/12: LĐLĐ Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
  5. Sáng 27/12: Hội nghị Tổng kết phát triển CNVC LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2019 – Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *