LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 09/3 ĐẾN 15/3/2020

Thứ hai 09/3:

 • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe­­­­­).

 • Chiều:

– Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Anh Tuấn

Thứ ba 10/3:

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe­­­­­).

 • Chiều: 16h00 Chuẩn bị phục vụ Hội nghị của LĐLĐ thành phố Hà Nội tại Hội trường Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Y/c: Đ/c Long phó phòng Kỹ thuật phối hợp với Công ty Nguyễn Lê; Tổ DVTH – P.KHDV vận chuyển bộ bàn ghế mây từ CVH đến Hội trường Hội nghị).

Thứ tư 11/3:

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • 07h00: Làm quen sân khấu và biểu diễn văn nghệ phục vụ Hội nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội (Phòng Nghệ thuật chuẩn bị).
 • Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe).

Thứ năm 12/3:

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– P.212: 09h00 làm việc với P.TCHC về xây dựng đề án vị trí việc làm (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Yến Trưởng phòng KTTV và các đ/c Lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn P.TCHC dự).

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe­­­­­).

 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe).

– P.212: 14h00 làm việc với P. Bảo vệ về xây dựng đề án vị trí việc làm (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Yến Trưởng phòng KTTV, đ/c Phượng Phó phòng phụ trách P.TCHC và các đ/c Lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn P.Bảo vệ dự).

 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Ánh

Thứ sáu 13/3:

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– P.212: 09h00 làm việc với P.Quản trị về xây dựng đề án vị trí việc làm (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Yến Trưởng phòng KTTV, đ/c Phượng Phó phòng phụ trách P.TCHC và Lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn P.Quản trị dự).

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe­­­­­).

 • Chiều:212: 14h00 làm việc với P.KTTV về xây dựng đề án vị trí việc làm (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Phượng PP phụ trách P.TCHC và các đ/c Lãnh đạo P.KTTV dự).

Thứ bảy 14/3:

 • Sáng: HT Nhỏ: 08h00 CLB Tin tức và đời sống (Y/c: Điện, chạy lạnh thông gió, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ 04 mic, đầu CD + USB + đ­ường line đàn, HT kê 150 ghế có dãy bàn đầu, n­ước đại trà, trông xe thu tiền).
 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe ­­­­­)
 • Trực cơ quan: Đ/c Nam
 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Trường

Chủ nhật 15/3:

 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe­­).
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *