LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 16/3 ĐẾN 22/3/2020

Thứ hai 16/3:

  • Sáng:212: 09h00 làm việc với P. Kế toán Tài vụ về xây dựng đề án vị trí việc làm (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Phượng Phó phòng phụ trách P.TCHC và các đ/c Lãnh đạo P.Kế toán Tài vụ dự).

Thứ ba 17/3:

  • Sáng: 212: 09h00 làm việc với P. Kỹ Thuật về xây dựng đề án vị trí việc làm (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Yến Trưởng phòng KTTV, đ/c Phượng Phó phòng phụ trách P.TCHC và các đ/c Lãnh đạo, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ phó chuyên môn P.Kỹ Thuật dự).
  • Chiều: P212: 14h00 Làm việc với đơn vị Tư vấn thiết kế thẩm định bổ sung PCCC (Mời BGĐ, Lãnh đạo P.Kỹ Thuật, Trưởng phòng KTTV, Đội trưởng, Đội phó PCCC dự).

Thứ tư 18/3:

  • Sáng:212: 09h00 làm việc với P. Kế hoạch Dịch vụ về xây dựng đề án vị trí việc làm (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Yến Trưởng phòng KTTV, đ/c Phượng Phó phòng phụ trách P.TCHC và các đ/c Lãnh đạo, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ phó chuyên môn P. Kế hoạch Dịch vụ dự).

Thứ năm 19/3:

  • Sáng: 212: 09h00 làm việc với P.Nghệ Thuật về xây dựng đề án vị trí việc làm (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Yến Trưởng phòng KTTV, đ/c Phượng Phó phòng phụ trách P.TCHC và các đ/c Lãnh đạo, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ phó chuyên môn P.Nghệ Thuật dự).

Thứ sáu 20/3:

 

Thứ bảy 21/3:

  • Trực cơ quan: Đ/c Nam

 Chủ nhật 22/3:

  • Trực cơ quan: Đ/c Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *