THÔNG BÁO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CUNG VĂN HÓA

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Cung Văn hóa

Kính gửi:Các Phòng, Tổ chuyên môn thuộc Cung Văn hóa

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (trong đó có biện pháp cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4 đến 15/4/2020).

Để đảm bảo sức khỏe của Cán bộ, viên chức và giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Giám đốc Cung Văn hóa LĐHN Việt Xô yêu cầu các Phòng, Tổ triển khai đến cán bộ, viên chức biết, thực hiện ngay một số công việc sau:

1.Toàn thể Cán bộ, viên chức được nghỉ làm việc (ở nhà)từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020 (sau thời gian trên sẽ có thông báo tiếp theo).

Trong thời gian trên, Cán bộ, viên chức chỉ đến cơ quan khi có việc thực sự cần thiết và phải được sự đồng ý của Giám đốc (trừ trường hợp được Giám đốc huy động).

2.Các Phòng, Tổ sau tiếp tục thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Cụ thể:

2.1.Lãnh đạo Phòng Bảo vệ phân công nhân viên bảo vệ trực 24/24 giờ đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan:

– Đóng, khóa toàn bộ các cửa ra vào cơ quan.

– Tuyệt đối không để người dân ra vào cơ quan với bất cứ lý do gì (kể cả tập thể dục…).

– Phối hợp với các đối tác hoạt động trên mặt bằng Cung Văn hóa thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của đơn vị mình và của Cung Văn hóa.

2.2.Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Tổ Điện, Tổ Nước – PCCC phân công nhân viên trực đảm bảo công tác phục vụ điện, nước sinh hoạt, PCCC.

2.3.Lãnh đạo Phòng Quản trị, Tổ Vệ sinh sạch đẹp phân công nhân viên đảm bảo duy trì công tác vệ sinh mặt bằng (sân, nhà vệ sinh…).

3.Cán bộ, viên chức thực hiện các yêu cầu sau:

– Cán bộ, viên chức tự chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong thời gian được nghỉ làm việc (ở nhà). Khi cơ quan có yêu cầu huy động, Cán bộ, viên chức phải có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

– Khi Cán bộ, viên chức đi ra khỏi Thành phố, nước ngoài phải báo cáo cơ quan biết (riêng đi nước ngoài phải được sự đồng ý của cơ quan theo quy định).

– Toàn bộ Cán bộ, viên chức phải thực hiện ngay việc Khai báo sức khỏe toàn dân trên ứng dụng (NCOVI) của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và truyền thông ban hành (xem hướng dẫn chi tiết tại trang Web của Cung Văn hóa).

Yêu cầu lãnh đạo các Phòng, Tổ chuyên môn thuộc Cung Văn hóa có trách nhiệm phổ biến ngay đến toàn thể Cán bộ, viên chức thuộc Phòng, Tổ biết và tổ chức thực hiện./.

     

                                                                                                                      CUNG VĂN HÓA LĐHN VIỆT XÔ

                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                 Phạm Tuấn Anh

           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *