LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 10/02 ĐẾN 16/02/2020

Thứ hai 10/02:

  • Cả ngày: Sảnh I: 08h00 – 22h00 (Y/c: Cấp điện chân tường, khách mang sự kiện vào trang trí phục vụ đám cưới).
  • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.
  • Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

Thứ ba 11/02:

  • Cả ngày: Sảnh I + Sảnh II + Sảnh III + HTN: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, khách mang sự kiện vào trang trí phục vụ đám cưới từ 06h00).
  • Sáng: 09h00 làm việc với đơn vị thiết kế sân khấu (Mời các đ/c trong BGĐ, đ/c Long – Phó Phòng Kỹ thuật. đ/c Dương Tuấn – Trưởng phòng KHDV, đ/c Yến Trưởng phòng KTTV dự).

Thứ tư 12/02:

  • Sáng: 09h00 làm việc với đơn vị tư vấn về công tác PCCC (Mời các đ/c trong BGĐ, Đội PCCC, đ/c Long – Phó Phòng Kỹ thuật, đ/c Yến Trưởng phòng KTTV dự).

Thứ năm 13/02:

  • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, khách mang sự kiện vào trang trí từ 06h00).
  • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Anh Tuấn

Thứ sáu 14/02:

  • Sáng: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
  • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Trường

Thứ bảy 15/02: Trực cơ quan đ/c Nam

Chủ nhật 16/02: Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *