LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 13/7 ĐẾN 19/7/2020

Thứ hai 13/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: BTC Hội chợ hàng Thailand 2020 thu dọn và tháo dỡ (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô ra hàng cả đêm )

 • Sáng: HTNhỏ: 09h30 Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng, bục phát biểu). Mời toàn thẻ CBVC Người lao động CVH dự.
 • 11h30: Cơ quan ăn trưa tại sảnh II.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 14/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

08h30 Dọn dẹp di chuyển bàn, ghế …các phòng: 206,209,212,214 (Huy động toàn thể CBVC cơ quan tham gia)

 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 15/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 16/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 17/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Chiều: HTNhỏ: 13h30 Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 của Đảng ủy cơ quan LĐLĐ HN (Y/c: Trang trí, âm thanh ánh sáng bục phát biểu; hoa bục phát biểu, hoa dãy bàn đầu, hội trường kê hết ghế, nước dãy bàn đầu, nước đại trà, 03 bàn, 06 ghế phát tài liệu, PK 307, trông xe không thu tiền).
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 18/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

P.Quốc Tế: 07h30 – 19h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.

 • Trực Lãnh đạo: Đ/c Tuấn Anh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Dương Tuấn; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Chủ nhật 19/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– P.Quốc Tế: 07h30 – 19h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.

 • Trực Lãnh đạo: Đ/c Khánh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Long
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *