LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN 26/7/2020

Thứ hai 20/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 21/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • HTNhỏ: 08h30 CLB Văn hóa người lao động (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ 03 mic không dây + 01 mic chân đứng, đầu CD + USB + đường line đàn, hội trường kê 120 ghế có dãy bàn đầu, n­ước đại trà, trông xe thu tiền).
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 22/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Chiều: H­­­­­TNhỏ: 14h00 Công đoàn ngành Ytế Hà Nội duyệt maket trang trí.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 23/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– HTNhỏ: 07h00 – 12h00 Hội nghị Công đoàn ngành Ytế Hà Nội (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ , nhạc nền khi trao thưởng, hội trường kê dãy bàn đầu 250 ghế, hoa bục phát biểu + dãy bàn đầu, hoa bàn giao lưu,      n­ước đại trà, 03 bàn + 06 ghế đón tiếp đại biểu, 02 bàn để quà tặng + giấy khen trên sấn khấu, bộ bàn ghế mây giao lưu giữa giờ trên sân khấu, 01 bàn nước ngoài hội trường, trông xe hợp đồng).

 • Chiều: 15h00 LĐLĐ Hà Nội duyệt maket trang trí.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 24/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– HTNhỏ: 09h00 Gặp mặt nguyên Cán bộ lãnh đạo và CN viên chức lao động hưu trí cơ quan LĐLĐ Hà Nội (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, chương trình văn nghệ đầu giờ, âm thanh + ánh sáng văn nghệ , trang trí, PK307, HT kê bàn chữ U khoảng 130 ghế, hoa,  n­ước đại trà, nước khoáng chai + bánh kẹo hoa quả tại bàn, 03 bàn + 06 ghế đón tiếp đại biểu, lễ tân phục vụ, trông xe không thu tiền).

– Sảnh II: 11h00 Tiệc LĐLĐ Hà Nội­­­­ (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe­­).

 • Chiều: Sảnh II: 14h30 Hội nghị Công đoàn Viên chức Hà Nội (Y/c: Trang trí trên màn Led, điện, lạnh, âm thanh bục, PK307, sảnh II kê 220 ghế có dãy bàn đầu, hoa tươi, n­ước đại trà, nước khoáng dãy bàn đầu, 03 bàn + 06 ghế đón tiếp đại biểu, 02 bàn để bằng khen bên trái sấn khấu, khay để bằng khen, 02 lễ tân phục vụ, trông xe hợp đồng).

– HTNhỏ: 17h00 Tiệc Công đoàn Viên chức Hà Nội­­­­ (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, hội trường kê 05 bàn tròn mỗi bàn 06 ghế­­).

 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 25/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

P.Quốc Tế: 07h30 – 19h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.

 • Trực Lãnh đạo: Đ/c Tuấn Anh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Dương Tuấn; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Chủ nhật 26/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: Dàn dựng Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

 • Sáng:Quốc Tế: 07h30 – 19h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.

– HTNhỏ: 08h00 CLB Tin tức và đời sống (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ  04 mic, đầu CD + USB + đ­ường line đàn, hội trường kê 120 ghế có dãy bàn đầu, n­ước đại trà, trông xe thu tiền).

 • Trực Lãnh đạo: Đ/c Khánh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Long
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *