LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 16/12 ĐẾN 22/12/2019

Thứ hai 16/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng II: Thu dọn, tháo dỡ Hội chợ Thời trang VEFAC 2019 xe ôtô ra hàng cả đêm.
 • Sáng: 08h30 Đ/c Giám đốc làm việc tại LĐLĐ thành phố Hà Nội.

      – P.315: 09h00 họp BCH Công đoàn (Mời các đ/c trong BCH Công đoàn dự).

      – P.212: 10h00: Làm việc với đơn vị tư vấn về công tác PCCC ( Mời đ/c Nghĩa – Phó Giám đốc; Lãnh đạo phòng Kỹ thuật; Đội trưởng và Đội phó PCCC dự).

      – Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

 • Chiều: P.212: 14h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

Thứ ba 17/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng II: Dàn dựng Hội chợ Thái Lan (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, xe ôtô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Chiều: 15h30 Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt Kế hoạch chương trình công tác năm 2020 của Cung văn hóa (Mời các đ/c trong BGĐ; Đ/c Yến Trưởng phòng KTTV; Đ/c Tuấn Trưởng phòng KHDV; Đ/c Phượng phó phòng phụ trách P.TCHC; Đ/c Lan Trưởng phòng Nghệ Thuật dự tại LĐLĐ Hà Nội).

 Thứ tư 18/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng II: Dàn dựng Hội chợ Thái Lan (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

Thứ năm 19/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng II: 08h30 Khai mạc Hội chợ Thái Lan (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, triển lãm mở cửa đến 21h30.
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 16h30 – 19h00: Đ/c Ánh; Trực từ 19h00 – Kết thúc: Dũng

Thứ sáu 20/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng II: 08h30 – 21h30 Hội chợ Thái Lan (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 16h30 – 19h00: Đ/c Phượng; Trực từ 19h00 – Kết thúc: Long

 Thứ bảy 21/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng II: 08h30 – 21h30 Hội chợ Thái Lan (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Lan ; Trực từ 12h00 – 16h30: Đ/c Nam
 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Đức

Chủ nhật 22/12:

 • Cả ngày: Nhà TL: Phòng II: 08h30 – 21h30 Hội chợ Thái Lan (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc hội chợ, BTC thu dọn và vệ sinh mặt bằng, xe ô tô ra hàng cả đêm.
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Hoa; Trực từ 12h00 – 16h30: Đ/c Dương Tuấn
 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *