LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN 29/11/2020

Thứ hai 23/11:

 • Sáng:212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

– P.212: 10h30 Họp Hội đồng thi đua (Mời các thành viên trong Hội đồng thi đua dự)

– Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).

 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh,trông xe­­)
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 24/11:  

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

 – Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).

 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 25/11:

 • Cả ngày: NTLãm phòng III: 21h00 – 08h00 ngày 26/11: Tập kết đồ dàn dựng Hội chợ Ngày hội làm mẹ 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

– HTLớn: 22h00 Tập kết đồ vào sân khấu phục vụ chương trình ca nhạc “ Con Người ”.

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • HTNhỏ: 08h00 Hội thảo của LĐLĐTP (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh bàn chủ tọa, 02 mic không dây, kê bàn ghế chữ U50 đại biểu, bàn ghế chủ tọa, hoa bục phát biểu, hoa bàn chủ tọa, hoa dãy U đầu, hoa quả, nước uống tại bàn, bàn phát tài liệu, PK307, trông xe không thu tiền).
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 26/11:

 • Cả ngày: Sảnh I: Dựng và trưng bày pano ảnh (Y/c: cấp điện chân tường).

– HTLớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK  phục vụ chương trình ca nhạc “Con Người ”(Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

– NTLãm phòng III: 08h00 – 23h00 Tập kết đồ dàn dựng Hội chợ Ngày hội làm mẹ 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 27/11:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và tập phục vụ chương trình ca nhạc “Con Người ” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

– NTLãm phòng III: 08h00 Khai mạc Hội chợ Ngày hội làm mẹ 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khai mạc Hội chợ mở cửa đến 21h00.

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 28/11:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 19h00 Làm KTSK và tổng duyệt chương trình ca nhạc “Con Người ” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

– Sảnh I: Dựng và trưng bày pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

– NTLãm phòng III: 08h00 – 21h00 Hội chợ Ngày hội làm mẹ 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc hội chợ BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

– HTLớn: 20h00 chương trình ca nhạc “Con Người ”(Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trông xe thu tiền).

 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực từ 17h00 – Kết thúc: Đ/c Long

Chủ nhật 29/11:

 • Cả ngày: HTLớn: 12h00 – 19h00 Làm KTSK chương trình ca nhạc “Con Người” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

– Sảnh I: Trưng bày pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

– NTLãm phòng II: BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

– HTLớn: 20h00 chương trình ca nhạc “Con Người ”(Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trông xe thu tiền. Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

 • Trực cơ quan: Đ/c Đức
 • Trực từ 19h00 – Kết thúc: Đ/c Dương Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *