Hội thảo “Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”

Trong không khí cả nước hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi Luật Công đoàn Việt Nam; thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sáng 25/11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Viện Công nhân và Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức buổi hội thảo “Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.

Hội thảo “Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tới dự hội thảo có các đồng chí đại biểu các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; đại biểu ban tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành viên ban chủ nhiệm đề tài của Tổng LĐ, đại diện thường trực công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Bí thư, phó bí thư chi bộ; Đảng viên, quần chúng ưu tú đang được xem xét kết nạp Đảng; Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài nhà nước.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề:

  • Công tác tổ chức, cán bộ; Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng; Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; Công tác phát triển đảng viên…
  • Lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết; Lãnh đạo thông qua nêu cao tình thần đảng viên trong cán bộ công đoàn cơ sở.
  • Hội thảo cũng đã phân tích hạn chế và những nguyên nhân hạn chế sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn trong các DN khu vực ngoài nhà nước;
  • Xác định phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các DN khu vực ngoài nhà nước.
  • Gợi ý, đề xuất cách tiếp cận phù hợp về mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp, chia sẻ, trao đổi sôi nổi, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *