LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN 03/12/2023

Thứ hai 27/11:

Cả ngày: Nhà triển lãm: Dàn dựng Triển lãm CERAMIC 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sáng: P.212: 09h00 Họp giao ban Ban giám đốc với Trưởng, phó phòng chuyên môn.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 28/11:

Cả ngày: Hành lang trước + Sảnh I: Dàn dựng pano ảnh và gian hàng (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh)

Sáng: Nhà triển lãm: 08h00 Khai mạc Triển lãm CERAMIC 2023 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, triển lãm mở cửa đến 18h00.

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 29/11:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 18h00 Làm KTSK và tập, duyệt phục vụ Hội nghị diễn đàn tiếp thị trực tuyến (Y/c: Âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng hội nghị, cấp lạnh duyệt chương trình từ 14h00 – 17h00, PCCC).

– Hành lang trước + Sảnh I: Dàn dựng Pano ảnh và gian hàng (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh).

– Nhà triển lãm: 08h00 – 18h00 Triển lãm CERAMIC 2023 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 30/11:

Cả ngày: Hội trường lớn: Sáng từ 08h00 – 12h00; Chiều từ 13h00 – 17h00 Hội nghị Diễn đàn tiếp thị trực tuyến Hiệp hội Thương mại – Điện tử (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục + 5 mic không dây, âm thanh + ánh sáng hội nghị, PCCC, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trông xe thu tiền). Kết thúc hội nghị, BTC ra đồ tại các vị trí.

– Hành lang trước + Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh và gian hàng (Y/c: Cấp điện chân tường, bàn, ghế, vệ sinh).

– Nhà triển lãm: 08h00 – 18h00 Triển lãm CERAMIC 2023 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau 18h00 BTC thu dọn, vệ sinh mặt bằng và chuyển hàng hóa ra qua đêm.

Sáng: Hội trường nhỏ: 11h30 Tiệc BTC Hội nghị Diễn đàn tiếp thị trực tuyến (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

 Thứ sáu 01/12:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 20h00 Làm KTSK phục vụ Chương trình Lễ Mittinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Y/c: Âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, thảm sân khấu, bục tam cấp, PCCC).

– Nhà triển lãm: BTC thu dọn, vệ sinh mặt bằng và chuyển hàng hóa ra vào qua đêm.

– Sảnh I: Dàn dựng Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh).

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 02/12:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 21h00 Làm KTSK và tập, duyệt phục vụ Chương trình Lễ Mittinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Y/c: Âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, thảm sân khấu, bục tam cấp PK 209, PCCC).

– Sảnh I: Dàn dựng Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh).

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Thủy                        Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Mỹ Hà

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Anh Tuấn

Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh – Phó giám đốc

Chủ nhật 03/12:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Tập, tổng duyệt phục vụ Chương trình Lễ Mittinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Y/c: Âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, thảm sân khấu, PCCC, cấp lạnh tổng duyệt, PK 209 + 212, trông xe tổng duyệt không thu tiền)

– Nhà triển lãm + Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm Medipham 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

– Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh)

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Tối: Hội trường lớn: 19h30 Lễ Mittinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Y/c: Trang trí, màn Led, phục vụ Chương trình văn nghệ, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, thảm sân khấu, bục tam cấp, PK 209 + 212, hoa tươi, nước khoáng 03 thùng + 02 bình, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, treo hồng kỳ, phun nước bể cảnh, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe không thu tiền). Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam                        Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Trường

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Dương Tuấn

Trực lãnh đạo: Đ/c Tuấn Anh – Giám đốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *