LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 27/7 ĐẾN 02/8/2020

Thứ hai 27/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • NTLãm: Dàn dựng Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: P.307: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 28/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • NTLãm: Dàn dựng Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • 10h30: Phục vụ ăn trưa của LĐLĐ TP Hà Nội (Y/c: Điện, lạnh, kê 18 bàn mỗi bàn 06 ghế; khăn bàn, bát đũa…)
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 29/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • NTLãm: Dàn dựng Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 30/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • NTLãm: 08h00 Khai mạc Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, Hội chợ mở cửa đến 21h00.
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 31/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • NTLãm: 08h00 – 21h00 Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 01/8:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

P.Quốc Tế: 07h30 – 19h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.

 • NTLãm: 08h00 – 21h00 Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).
 • Trực lãnh đạo: Đ/c Tuấn Anh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Dương Tuấn; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Chủ nhật 02/8:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: 08h00 – 21h00 Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc Hội chợ, BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

 • Sáng:Quốc Tế: 07h30 – 19h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.
 • Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Long
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *