LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 30/11 ĐẾN 06/12/2020

Thứ hai 30/11:

 • Cả ngày: NTLãm Phòng II: Dàn dựng Triển lãm Y Dược Medipharm (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 01/12:  

 • Cả ngày: NTLãm Phòng II: Dàn dựng Triển lãm Y Dược Medipharm (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 02/12:

 • Cả ngày: NTLãm Phòng II: Dàn dựng Triển lãm Y Dược Medipharm (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

 – Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).

 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 03/12:

 • Cả ngày: NTLãm Phòng II: 08h30 Khai mạc Triển lãm Y Dược Medipharm (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khai mạc Hội chợ mở cửa đến 17h30.
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II + Sảnh III: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­)

 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­)
 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 04/12:

 • Cả ngày: NTLãm Phòng II: 08h30 – 17h30 Triển lãm Y Dược Medipharm (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 05/12:

 • Cả ngày: NTLãm Phòng II: 08h30 – 17h30 Triển lãm Y Dược Medipharm (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc Triển lãm BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.
 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­)
 • Chiều: Sảnh II + Sảnh III: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực từ 17h00 – Kết thúc: Đ/c Trường

Chủ nhật 06/12:

 • Cả ngày: NTLãm Phòng II: BTC triển lãm thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.
 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *