Lịch hội nghị, hội thảo tháng 8/2019.

I. Hội trường lớn: Từ 21-23/8: Hội thảo Răng – Hàm – Mặt.

II. Hội trường nhỏ:

  1. Ngày 08, 09/8: Hội thảo Triển lãm TAIWAN EXPO.
  2. Từ 21-23/8: Hội thảo Răng – Hàm – Mặt.
  3. Sáng 29/8: Hội thảo Triển lãm GUANGDONG EXPO.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *