Lịch triển lãm, hội chợ tháng 8/2019.

  1. Từ 08/8-10/8: Triển lãm TAIWAN EXPO (Nhà Triển lãm).
  2. Từ 14/8-16/8: Triển lãm Reed Tradex (Nhà Triển lãm).
  3. Từ 21/8-23/8: Triển lãm Răng – Hàm – Mặt (Nhà Triển lãm + Nhà Tiền chế + Sảnh I).
  4. Từ 28/8-30/8: Triển lãm GUANGDONG EXPO (Nhà Triển lãm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *