Lịch sinh hoạt các lớp năm 2019.

STT TÊN LỚP THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM CÁN BỘ PT ĐT liên hệ
1 Lớp Dưỡng sinh thẩm mỹ T7 (8h30 – 11h00) P201 Mai Hồng 0944115668
2 Lớp Dưỡng sinh nhu quyền CN (17h00 – 19h00) SH nội bộ
T3,T4, T5, T6,T7(17h00 – 19h00)
P201
P302
Hoàng Lan 0935045799
3 Lớp Thái Cực Quyền T3 (8h30 – 10h30); CN (16h00-18h00)
T3,T7 (16h00 -17h30)
P302
Tầng 1
Ng. Vân Anh 0936372688
4 Lớp Yoga T3, T5, T7 (18h00 – 19h00) P201 Mai Hồng 0944115668
5 Nhảy hiện đại T3, T4,T5, T6,T7 (19h00 – 21h00)
T7 (19h – 21h ) – GV tập
CN (9h00-11h00)
P201 Hoàng Lan 0935045799
6 Lớp vẽ thiếu nhi CN (9h00 -11h00)
T7+CN (9h00-11h00); (15h00-17h00)
T7+CN (9h00-11h00); (15h00-17h00)
P203
P306
P307
Minh Ngọc 0912244831
7 Lớp Taekwondo trong nhà T2,3,5 (17h30-19h30) P203 Ng. Vân Anh 0936372688
8 Lớp Karatedo Kids 18h: T4-6-CN Sảnh nhà A   0912422829
9 Lớp Nhiếp Ảnh Các ngày trong tuần (9h00 – 11h00); (17h00 – 21h00) P204 Quỳnh Hoa 0913569989
10 Lớp đồ họa vi tính Tất cả các ngày/tuần từ 18h00 – 20h00  P207 Trọng Minh 0368633496
11 Lớp múa thiếu nhi 17h30 – 19h30 (T3 và T7) Phòng múa Mai Hồng 0944115668
12 Lớp múa bụng T2, T4, T6 (11h30 – 14h00);
                  (17h00 – 20h30)
T7, CN (12h00 – 14h30)
Phòng múa Mạnh Tuấn 0912684794
13 Lớp Quốc tế vũ T2, T6 (8h00-12h00)
T4, T6 (15h00-16h30)
T2, T3, T5, T6, T7 (17h00-19h00)
P302 Hoàng Lan 0935045799
14 Lớp Ghita CN (9h00 – 11h00)
T3,T5, T7, CN (14h00 – 17h00)
P305 Quỳnh Hoa 0913569989
15 Lớp Xướng Âm – Hát nhạc T3(8h30 – 11h30)
T4 (14h00 – 17h00)
P307 Quỳnh Hoa 0913569989
16 Lớp Thanh Nhạc T5, T7, CN (9h00 – 12h00) P307 Mạnh Tuấn 0912684794
17 Lớp Piano + Organ CN (15h00 – 17h00) P307 Linh Chi 0904139825
18 Lớp Thanh nhạc CN T3, T5, T6 (13h30-17h00) P307 Mạnh Tuấn 0912684794
19 Lớp Thanh nhạc Cơ bản Thứ 6(19h00-21h30) P307 Mạnh Tuấn 0912684794
20 Khối võ thuật: Võ thuật ngoài trời
Võ Nhất Nam; Võ đối kháng tán thủ;
Võ Thiếu Lâm Tự
T2 đến CN (18h00 – 20h00)  Sảnh nhà A Ng. Vân Anh 0936372688
21 Lớp Võ Tự vệ chiến đấu Chủ Nhật (18h30 – 20h30)
T4 (17h00-20h00)
Tầng 1 nhà B Trọng Minh 0368633496
22 Lớp võ Vovinam T2 và T6 (18h00 – 19h30)  Sảnh nhà A Minh Ngọc 0912244831
23 Lớp hậu kỳ  Tuần 3 buổi ( 18h00 – 21h00) P309 Vương Viết Hà 0912139667
24 Cờ vây CN (15h00 – 18h00) P203 Ng. Vân Anh 0936372688

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *